Zásady ochrany osobních údajů

GNIKING s.r.o., IČ: 06526217

se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 14000 Praha 4.

kontaktní e-mail: info@gniking.cz

-dále jako „společnost“-

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

Abychom Vám mohli poskytovat informace a naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:

e-mail.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na případné dotazy, skrze kontaktní formulář.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je účel kontaktu s Vámi. Zde je právním základem informační povinnost.

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit informační povinnost. Po skončení budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).

Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, budou uchovávány po dobu 3 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme byli spolu v písemném kontaktu.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte právo na:

a) přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

i. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,

ii. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,

iii. jak dlouho budou uchovávány,

iv. komu budou zpřístupněny,

v. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

b) přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: info@gniking.cz a společnost bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.

c) výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:

i. je už nepotřebujeme.

nebo

ii. odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.

nebo

iii. vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.

nebo

iv. nám takovou povinnost ukládá právní předpis.

d) vznést námitku – máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno.

e) na omezení zpracování – Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@gniking.cz.

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje z tohoto webu mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb a webhostingu). Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

Kam se můžete obrátit máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese info@gniking.cz a vše společně vyřešíme.

Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde – https://www.uoou.cz/.

Co dalšího byste měli vědět?

Poskytování našich služeb není určeno pro osoby mladší 16 let, osobní údaje dětí nezpracováváme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 24.5.2018